Přeskočit k menu - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolů
Udělejte si IQ test a zjistěte jak na tom ve skutečnosti jste

IQ test

Tento internetový test připravil Václav Fořtík, ředitel Centra nadání, aktivní člen a bývalý předseda Mensy a šéfredaktor časopisu IQ s obsahem zábavných testů, hádanek, hlavolamů a soutěží. Václav Fořtík je autorem řady publikací s hádankami, kvízy a úlohami na rozvoj logického myšlení, celkový počet publikací se pohybuje kolem 20. Ačkoliv test připravil člen Mensy, nejedná se o profesionální (pro profesionální IQ test existují přesné definice a požadavky) ani o standardizovaný IQ test, nejedná se ani o oficiální test Mensy ČR.

IQ test je sestavený ze 30 otázek, přičemž doba na jeho vypracování činí 25 minut. Nejlepší výsledek lze podat pouze při plné koncentraci a zajištění dalších příznivých podmínek. Vyhodnocení testu je zpoplatněno jednou premium sms v ceně 99 Kč.

Inteligenční kvocient

Inteligenční kvocient, zkráceně IQ, je standardizované skóre používané jako výstup standardizovaných inteligenčních (a jiných výkonových) psychologických testů k vyčíslení inteligence člověka v poměru k ostatní populaci (respektive k dané skupině). V dnešní době se nejčastěji používá skóre s průměrem 100 a směrodatnou odchylkou 15.

O autorovi

- od r. 2002 - organizátor zábavně-vzdělávacích campů pro nadané děti a mládež v oblasti tvůrčího psaní, rozvoje logiky, RPG a dramatiky
- od r. 2003 - vytváření intelektových výkonových testů pro komerční sféru.
- od r. 2010 - spoluautor TV projektu Fenomén (vysílaná na ČT2 a ST2) a člen poroty této intelektové soutěže
- od r. 2005 - výkonný ředitel Centra nadání, od ledna 2014 předseda Správní rady Centra nadání o.p.s.
- od r. 2014 autor části obsahu TV soutěže Nejchytřejší Čech (ČT 1) a Souboj národů (Prima a JOJ).

O Centru nadání

Centrum nadání vzniklo v roce 2005 jako důsledek činnosti skupiny odborníků - pedagogů, psychologů a dalších odborných pracovníků, kteří se již delší dobu věnují péči o mimořádně nadané děti v naší republice.


Test je zpoplatněn premium sms v ceně 99 Kč, technicky zajišťuje TOPIC PRESS s.r.o., info@webplatby.cz. Ochrana osobních údajů.Přeskočit nahoru - Přeskočit k menu - Přeskočit k obsahu